Photos: Kaja Magnussen 

Over the last 20 years I have had the privelege to work with and witness many people who have choosen to transform their lifes. My programs teach people how to understand that we are creators of our own reality. This fills me with such inspiration and hope for building a new, more sustainable future. Here are some of the comments and feedback I have received whilst co-creating and working with people around the world. I use english and norwegian in all my coaching. Contact me here for a 15 min free session. 

I have witnessed Kaja’s coaching and facilitation many times. Both within a business and a more informal setting. She has a unique ability to adapt to any environment she works in. She knows exactly what is going on and where the learning needs to go next to support participants. She has a many attributes: gentleness, strength, humour, integrity - an intoxicating blend! It’s been a joy to be a colleague, and a participant in her many programmes. Ann Stevenson


Living life in the present moment creates ease and beauty in everything that I do.  
Kaja expertly holds an open space and guides me to find the areas of my body that hold patterns and stories that pull me away from my centre. We safely explore the emotions associated with the patterns and from this place she gently guides me back to myself. My body comes back to neutral which allows me to start to build new pathways that connect more easily to a life of ease and flow.  Thank you Kaja for sharing your heart centred gifts and expert energy work, I feel amazing, grounded, calm and centred.

Eleri 


I met Kaja one year ago on a plain between Malaga and Oslo she told me about her exiting spiritual work with people. Next time we met she introduced me to her work and gave me a short session. During the short time I felt the power and the energy of her work. Later I was invited to join meditations that was and fantastic experience. This helped me get strong and powerful within me. I found that this method is a way to find a solid strength of awareness and stability inside yourself. And also how it helped me open up for new/more energy to enter my chakras and body. I am very grateful to know her and her wonderful work. Jorun - Healer


It’s always lovely to see the change in her after a session with you - she always seems to cheery and confident. You are a lovely lady! Thanks for caring and helping my

grand-daughter. Anne x


Kaja's sessions help me find deeper relaxation, more insight into the subtlety of the body's energies and a better sense of my intrinsic motivations, without any effort.

Gorden 


Some time ago my daughter connected with Kaja because she (like most young people) struggled with a bad self-image. She felt that she did not reach for all that many young people feel that society today demands. YOU should be pretty, good, funny, have good grades, and lots of friends. My daughter simply struggled. As a mother, I wished she could lower her shoulders a little more and get an ever so small self-confidence boost. Learn that she is good enough, and that you dont always have to be on top of everything. Being able to enjoy herself with good friends without feeling she constantly has to perform. Being confident in one's role and being able to be more "present" in oneself. Live "here and now". After she got help from Kaja who was also very good at getting her to open up, I saw that she started to let go more. She took more initiative to connect with friends, became better at structuring herself in relation to school work and could also let go of what was not so important. This in change led to her becoming happier, making more friends and entering a good study environment. On top of that, the positive changes after Kaja's coaching came very quickly. I thought it would take more time, but not in our case. We are very pleased with the help we received and highly recommend Kaja. Linda O.


I really felt a change to my own life through Kaja’s work. With Kaja’s incredibly gentle and pleasant personality, she makes a huge impact on her surroundings. She represents a calmness, a humbleness and kindness in her Soul through her work, that has had a great impact on many people’s spiritual journey, including mine. I do strongly recommend a retreats and sessions at Kaja’s Peace Hub. Woman 50 year, Entrepreneur

"Hvis noen trenger en life coach; Kaja Magnussen er virkelig et navn å merke seg. Hun har en ro og en innsikt som er påtakelig som du kommer til å merke"


"Takk Kaja for at du atter en gang har vist meg veien fra kaos til klarhet"


"Jeg er så takknemlig for at jeg har uante ressurser og kan stå og nyte å lage lunch til familien - julen er et komplett kaos og jeg får virkelig prøvd ut alt jeg har lært - min beste jul så langt"


Integrerer hver øyeblikk av harmoni og glede og ser frem til nye muligheter. Hjertelig takk Kaja for delig fra din utrolig fine kunnskap fra sjel til sjel i god energi.

"I could feel a huge exspansion after the session"


 "Lovely to meditate with you, felt focused and calm”


"Filled with new light lovely energy"


 "Wonderfull, lot of heat on my throat chakra, feeling good"


 "Love to co create with you all"


 "It was the best part of my week"


 "Lovely meditation, strong on 3rd eye today as well as throat and heart"


“A wonderful feeling of calmness. Clear in my head and a real sense of presence"

"Clear in my head and a real sense of presence in my body”


 “This meditation was new to me and I wasn’t sure what to expect, but I did relax, in fact it was quite soothing”


 “I am still tingling - it is so delicious”


 “Loved it! felt amazing afterward”


 “Its so energising and refreshing"


"I just felt so calm afterwards" 

For en tid tilbake var min datter hos Kaja fordi hun (som ungdommer flest) slet med dårlig selvbilde. Hun følte at hun ikke strakk til med alt det som mange unge føler at samfunnet i dag krever. DU skal være pen, flink, morsom, ha gode karakterer, og masse venner. Min datter slet seg rett og slett helt ut. Jeg som mamma ønsket at hun kunne senke skuldrene litt mer og få en aldri så liten selvtillits boost. Lære seg at hun er god nok, og at man ikke trenger å være på topp i alt alltid. Det å kunne kose seg med gode venner uten å føle hun hele tiden må prestere. Det å være trygg i sin rolle og det å kunne være mer "til stede" i seg selv. Leve "her og nå". Etter at hun fikk hjelp av Kaja som dessuten var veldig flink til å få henne til å åpne seg, så jeg at hun begynte å slippe seg mer løs. Hun tok mer initiativ i forhold til venner, ble flinkere til å strukturere seg i forhold til skolearbeid og kunne også gi mer slipp på det som ikke var så viktig. Det førte igjen til at hun ble mer glad, fikk flere venner og kom inn i et godt studiemiljø. Appåtil kom de positive forandringene etter Kajas coaching veldig raskt. Jeg trodde det ville ta mer tid, men ikke i vårt tilfelle. Vi er veldig fornøyd med hjelpen vi fikk og anbefaler Kaja på det sterkeste.

Linda O.

«Når jeg trengte det som mest fikk jeg høre om de ni øvelsene. Jeg var midt i en karusell med jobbytte, var sliten og hadde dødsfall i nær familie. Jeg lærte meg enkle grep for å holde meg på veien. Disse bruker jeg hver dag, spesielt når jeg føler meg litt trist til sinns eller er veldig stresset. Livet er faktisk mye enklere når jeg vet jeg kan snakke med Kaja og finne ut hvordan jeg kan kreere nye relasjoner med medarbeidere, famile og venner ved hjelp av enkle øvelser:)» Kvinne 40 år, butikksjef


Du har virkelig hjulpet meg til å se mitt eget potensiale både fysisk og psykisk. Hjulpet meg til å rydde unna en del av de mentale forstyrrelsene man gjerne legger i veien for seg selv og egen utvikling. Du har fått meg til å se at livet blir mye enklere hvis jeg ikke har forventninger til hvordan andre mennesker skal reagere i gitte situasjoner, men heller stille med åpent sinn og gjøre så godt jeg kan, og ikke minst, ved hjelp av enkle fysiske øvelser fått meg mer tilstede i egen kropp og eget hode, dette hjelper meg både i jobben og i forhold til mennesker rundt meg. Kvinne 43 år- massør/healer


Jeg er en kvinne på 71 år – pensjonist: En skulle kanskje tro at det ikke går an å gjøre noen endringer med en kvinne i min alder. Jeg har gått flere kurs og etter hvert har jeg bl.a. blitt bedre til å takle mennesker som jeg føler “invaderer” meg. Dvs. greie å holde en viss avstand til disse følelsesmessig. Dette har vært veldig nyttig for meg. Har lært meg å se personen slik den er ved å lese kroppsspråk og reaksjonsmønster. Ved der igjen å slippe å engste meg for å møte sterke personligheter, men rolig betrakte situasjonen der og da.


Contact me here for a 15 min free session.